کلمه جو
صفحه اصلی

درچشمه

فرهنگ فارسی

ده کوچکی است از دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان جیرفت .

لغت نامه دهخدا

درچشمه. [ دَ چ َ م َ ] ( اِخ ) ده کوچکی است از دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان جیرفت ، واقع در 48هزارگزی جنوب خاوری مسکون و 15هزارگزی شمال راه مالرو سبزواران به کروک. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8 ).

دانشنامه عمومی

درچشمه، روستایی از توابع بخش جبالبارز جنوبی شهرستان عنبرآباد در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان گرمسار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۵۴ نفر (۳۳خانوار) بوده است.


کلمات دیگر: