کلمه جو
صفحه اصلی

شکردخت

فرهنگ اسم ها

اسم: شکردخت (دختر) (فارسی، سانسکریت) (تلفظ: shekar-dokht) (فارسی: شِکَردُخت) (انگلیسی: shekar-dokht)
معنی: دختر شیرین، ( به کسر شین ) شکر ( سنسکریت ) + دخت ( فارسی ) دختر شیرین

فرهنگ فارسی

دختر خوشروی و شیرین از عالم شیرین پسر

لغت نامه دهخدا

شکردخت. [ ش َ ک َ دُ ] ( اِ مرکب ) دختر خوشروی و شیرین. ( ناظم الاطباء ). از عالم شیرین پسر. ( آنندراج ).


کلمات دیگر: