کلمه جو
صفحه اصلی

گلگیس

فرهنگ اسم ها

اسم: گلگیس (دختر) (فارسی) (طبیعت، گل) (تلفظ: gol gis) (فارسی: گل‌گيس) (انگلیسی: gol gis)
معنی: دختری با موهایی به لطافت گل، ویژگی آن که گیسوانش چون گل خوشبو، خوش رنگ و لطیف است

فرهنگ فارسی

در تداول محلی گناباد بازبچهایست از چوب که آنرا روی زمین صافی بچرخش در آورند .

لغت نامه دهخدا

گلگیس. [ گ ِ ] ( اِ ) در تداول محلی گناباد، بازیچه ای است از چوب که آنرا روی زمین صافی به چرخش درآورند.

پیشنهاد کاربران

یکی از آواها ومقام های موسیقی محلی چهارمحال وبختیاری که به لری است و در آن شرح حال عاشق ومعشوقی توسط نی روایت می شود

نام دختر است در زبان لری بختیاری
به معنی ::گل گیسو
و همچنین نام ترانه معروف به
زبان لری بختیاری


کلمات دیگر: