کلمه جو
صفحه اصلی

اوبه

فرهنگ فارسی

قصبه ایست از نواحی هرات .
ابه: خیمه، چادر، آلاچق، طایفه، ایل، جائی که طایفهای چادرهای خودرادر آنجابرپاساخته
پشته و توده
( اسم ) چادر ترکمانان خیمهای که ترکمنان در زیر آن زندگانی کنند .

فرهنگ معین

(اَ بِ ) [ تر. ] (اِ. ) چادر ترکمانان .

لغت نامه دهخدا

( اوبة ) اوبة. [ اَ ب َ ] ( ع مص ) اوب. بازگشتن. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( تاج المصادر ). رجعت. بازگشت. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ). اوبه در اصطلاح اهل سلوک همان توبه است. ( کشاف اصطلاحات الفنون ). || ( اِ ) یک پای ستور. ج ، اوبات. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ).
اوبه. [ ب َ ] ( ترکی ، اِ ) پشته و توده. ( آنندراج از فرهنگ وصاف ).

اوبه. [ ب ِه ْ ] ( اِخ ) بضم اول و سکون ثانی مجهول و کسر ثالث و ظهور هاء نام قریه ای است از قرای هرات و نزدیک بدان. ( برهان ) ( آنندراج ) ( حبیب السیر چ قدیم ج 1 ص 379 ). و در معجم البلدان بفتح همزه ضبط شده و نسبت بدان اوبهی است. رجوع به معجم البلدان شود.

اوبه . [ ب َ ] (ترکی ، اِ) پشته و توده . (آنندراج از فرهنگ وصاف ).


اوبه . [ ب ِه ْ ] (اِخ ) بضم اول و سکون ثانی مجهول و کسر ثالث و ظهور هاء نام قریه ای است از قرای هرات و نزدیک بدان . (برهان ) (آنندراج ) (حبیب السیر چ قدیم ج 1 ص 379). و در معجم البلدان بفتح همزه ضبط شده و نسبت بدان اوبهی است . رجوع به معجم البلدان شود.


اوبة. [ اَ ب َ ] (ع مص ) اوب . بازگشتن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر). رجعت . بازگشت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). اوبه در اصطلاح اهل سلوک همان توبه است . (کشاف اصطلاحات الفنون ). || (اِ) یک پای ستور. ج ، اوبات . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).


فرهنگ عمید

۱. خیمه، چادر، آلاچق.
۲. جایی که طایفه ای چادرهای خود را برپا ساخته و در آنجا زندگانی کنند.
۳. [مجاز] طایفه، ایل.

دانشنامه آزاد فارسی

اوبِه (Ube)
شهری در استان یاماگوچی، در جنوب غربی جزیرۀ هونشو، ژاپن، با ۱۷۵,۱۰۰ نفر جمعیت (۱۹۹۰). در ساحل، نزدیک شیمونوسکی، و نزدیک معادن زغال سنگ اوبه واقع شده است؛ این معادن در ۱۹۶۷ بسته شدند. اوبه از مراکز مهم صنایع شیمیایی و صنایع سنگین ژاپن است و تولیدات آن عبارت اند از سود، اسید سولفوریک، سیمان، فلزات، ماشین آلات، پارچه های نخی، منیزیوم، و کود شیمیایی. بیشتر کارخانه ها در زمین های احیاشده قرار دارند.


کلمات دیگر: