کلمه جو
صفحه اصلی

رویین درق

فرهنگ فارسی

ده از بخش مرکزی شهرستان اردبیل

لغت نامه دهخدا

رویین درق. [ دَ رَ ] ( اِخ ) دهی از بخش مرکزی شهرستان اردبیل. دارای 763 تن سکنه. آب آن از رودخانه کند و چشمه. محصولات عمده آنجا غلات و حبوب است. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 ).


کلمات دیگر: