کلمه جو
صفحه اصلی

پدافندی

فارسی به انگلیسی

defensive

مترادف و متضاد

defensive (صفت)
دفاعی، پدافندی، تدافی، حالت تدافع

پیشنهاد کاربران

پَدافندی. ( پدافند + ی ) دفاعی. مترادفِ این واژه در زبان انگلیسی «Defensive»، یا «Defence oriented»، می باشد. رجوع شود به پَدافند.


کلمات دیگر: