کلمه جو
صفحه اصلی

گریم


برابر پارسی : چهره پردازی، بزک کردن

فارسی به انگلیسی

make-up, make up

make up


مترادف و متضاد

makeup (اسم)
ترکیب، آرایش، گریم، بزک، ساختمان یا حالت داستان ساختگی، توالت، در ارایش

فرهنگ فارسی

ویلهلم نویسنده آلمانی ( و. هانو ۱۷۸۵ ف. ۱۸۶۳ م . ) . وی مصنف داستانهای ملی آلمان و بنیان گذار زبانشناسی بزبان آلمانی است . گریم تدوین فرهنگ زبان آلمانی را آغاز کرد که بعد از وی ادامه یافت .
( اسم ) چین دادن ریش گذاردن اثر زخم چهر. شخص بازی در صورت هنرپیشه دادن .
عالم ادبیات و ناقد آلمانی

فرهنگ معین

(گِ ) [ فر. ] (اِ. ) تغییر قیافة چهرة هنرپیشه با آرایش و ابزاری خاص .

لغت نامه دهخدا

گریم. [ گ ِ ] ( اِخ ) دهی است از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان بم ، واقع در 28000گزی جنوب باختری بم و 12000گزی جنوب شوسه بم به کرمان. هوای آن معتدل و دارای 239 تن سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است. ( فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8 ).

گریم. [ گ ِ ] ( اِخ ) ویلهلم. نویسنده آلمانی که در هانو به دنیا آمده است. ( 1786 - 1859م. ). مصنف حکایات ملی آلمان است. درین کار برادرش ژاکب ( یعقوب ) ( 1785 - 1863م. ) با وی همکاری کرده است. او موجد فقه اللغه زبان آلمانی است و فرهنگی آلمانی را شروع کرد که بعد از او هم ادامه یافته است.

گریم. [ گ ِ ] ( اِخ ) فریدریش ملشیور بارن فُن. عالم ادبیات و ناقد آلمانی متولد در راتیسبون دوست مادام دپینه . مکاتبات ادیبانه ای که از او باقیمانده بسیار سودمند است ( 1723 - 1807م. ).

گریم . [ گ ِ ] (اِخ ) ویلهلم . نویسنده ٔ آلمانی که در هانو به دنیا آمده است . (1786 - 1859م .). مصنف حکایات ملی آلمان است . درین کار برادرش ژاکب (یعقوب ) (1785 - 1863م .) با وی همکاری کرده است . او موجد فقه اللغه ٔ زبان آلمانی است و فرهنگی آلمانی را شروع کرد که بعد از او هم ادامه یافته است .


گریم . [ گ ِ ] (اِخ ) فریدریش ملشیور بارن فُن . عالم ادبیات و ناقد آلمانی متولد در راتیسبون دوست مادام دپینه . مکاتبات ادیبانه ای که از او باقیمانده بسیار سودمند است (1723 - 1807م .).


گریم . [ گ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان بم ، واقع در 28000گزی جنوب باختری بم و 12000گزی جنوب شوسه ٔ بم به کرمان . هوای آن معتدل و دارای 239 تن سکنه است . آب آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).


فرهنگ عمید

آرایش سروصورت و تغییر ترکیب ظاهری هنرپیشه که به منظور آماده سازی آن ها برای ایفای نقش انجام می گیرد.
۲. چهره و ظاهر تغییر داده شدۀ بازیگر.

دانشنامه عمومی

گریم (ابهام زدایی). گریم آرایش چهره بازیگران برای حضور در نمایش های تلویزیونی، سینمایی یا تئاتر است.
برادران گریم
یاکوب گریم
ویلهلم گریم
هانس گریم
مایکل گریم
رودولف گریم
برادران گریم (فیلم)
گریم (مجموعه تلویزیونی)
گریم همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

فرهنگ فارسی ساره

چهره پرداز


پیشنهاد کاربران

گریم یعنی خلق شخصیت نمایشی

در آرایش بیشتر از رنگ های زنده و مختلف استفاده می شود اما در گریم، آرایشگر تنها با سایه روشن ها کار دارد و با استفاده از فون های تیره ور وشن اقدام به متعادل سازی برجستگیها، فرو رفتگی ها و زوایای صورت می کند.

چهره گردانی


کلمات دیگر: