کلمه جو
صفحه اصلی

سراسفیدی

فرهنگ فارسی

ده دهستان میرزاوند بخش الوار شهرستان خرم آباد دارای ۱۲٠ سکنه است آب آنجا از رود بلارود تامین میشود .

لغت نامه دهخدا

سراسفیدی. [ س َ س ِ ] ( اِخ ) دهی از دهستان میرزاوند بخش الوار شهرستان خرم آباد. دارای 120 تن سکنه است. آب آنجا از رود بلارود تأمین میشود. محصول آن غلات ، لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است. صنایع دستی زنان فرش بافی است. ( از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6 ).


کلمات دیگر: