کلمه جو
صفحه اصلی

متهرر

فرهنگ فارسی

سگ زوزه کشنده

لغت نامه دهخدا

متهرر. [ م ُ ت َ هََ رْ رِ ] ( ع ص ) سگ زوزه کشنده و ناله کننده. ( ناظم الاطباء ).


کلمات دیگر: