کلمه جو
صفحه اصلی

مجمع الامثال

فرهنگ فارسی

نام کتابی است شامل امثال مشهور عرب تالیف ابوالفضل احمد بن محمد میدانی نیشابوری . مولف کتاب در ۵۱۸ ه.ق . در نیشابور وفات یافته است .

دانشنامه عمومی

مجمع الأمثال. مجمع الأمثال گردآوردهٔ ابوالفضل میدانی از ضرب المثل های عربی است که از کتاب های مرجع در موضوع «ضرب المثل های کهن عربی» شمرده می شود.. نزدیک هزار صفحه و سی باب دارد؛ از روایت و اشعار عربی در دورهٔ جاهلی و اسلامی آغاز نموده است. جارالله زمخشری در نگارش المستقصی فی الأمثال از این اثر بسیار سود برد.

دانشنامه آزاد فارسی

مَجْمَعُ الاَمثال
کتابی به زبان عربی تألیف ابوالفضل میدانی نیشابوری (متوفی ۵۱۸ق) درباره ضرب المثل های عربی. این کتاب مفصل ترین و رایج ترین کتاب امثال و حکم عربی در گذشته بوده و اکنون هم همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. میدانی در این کتاب ۶۲۰۰ ضرب المثل را با استفاده از کتب قدیمی گرد آورده و خود نیز بر آن افزوده و به صورت الفبایی حرف اول ضرب المثل مرتب کرده است. در فصل آخر نیز دو بخش: کلمات پیامبر (ص) و امثال رایج در «ایام العرب» را اضافه کرده است. مجمع الامثال بارها به چاپ رسیده و به زبان لاتینی هم ترجمه شده است و چون مؤلف رعایت کامل الفبایی کردن را (همانند بسیاری از کتاب های مرجع قدیم عربی) رعایت نکرده، در برخی از چاپ های جدید تنظیم الفبایی آن را تصحیح کرده و به صورت کامل مرتب کرده اند تا باعث سهولت دستیابی به ضرب المثل ها گردد.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] مجمع الأمثال (کتاب). کتاب «مجمع الامثال» حاوی ضرب المثل هایی است که از دوران جاهلیت و اسلام به یادگار مانده است.
مؤلف مثل های این کتاب را با مطالعه بیش از پنجاه کتاب و نوشته جمع آوری کرده است. کتاب به ترتیب حروف معجم نگاشته شده است تا دستیابی خواننده به مطالب مورد نظر به سهولت امکان پذیر باشد. در باب هر مثل لغاتی که دارای پیچیدگی و اغلاق هستند معنا شده و به اعراب برخی از آنها پرداخته شده است. نیز داستانها و اموری که به روشن شدن غرض و مقصود کمک می کند، فراهم آمده است. سپس مثل هایی که بر وزن افعل آمده بطور جداگانه در انتهای هر باب قبل از مثل های مولدین ذکر شده است. این روش تا پایان باب ۲۸ ادامه دارد.


کلمات دیگر: