کلمه جو
صفحه اصلی

بجار

فرهنگ فارسی

اسطلخ بجار نقره بجار .

لغت نامه دهخدا

بجار. [ ب ِ ] ( مزید مؤخر امکنه ) اسطلخ بجار. نقره بجار. ( یادداشت مؤلف ).

دانشنامه عمومی

بجار (خوشاب). بجار (به انگلیسی: Bijar) یک روستا در پاکستان است که در ناحیه خوشاب واقع شده است.
فهرست شهرهای پاکستان

پیشنهاد کاربران

گیلکی - زمین کشاوزی برنج ، شالیزار

در زبان گیلکی= شالیزار، زمین کاشت برنج


کلمات دیگر: