کلمه جو
صفحه اصلی

برنج کوب

فرهنگ فارسی

برنج کوبنده آنکه برنج را می کوبد .

لغت نامه دهخدا

برنج کوب. [ ب ِ رِ ] ( نف مرکب ) برنج کوبنده. آنکه برنج را می کوبد. آنکه دانه های برنج را از شلتوک باعمل کوفتن برآرد. که دانه برنج را از پوست به کوفتن جدا کند. رزّاز. ( لغت محلی شوشتر، خطی ، ذیل رز ).

پیشنهاد کاربران

رزاز


کلمات دیگر: