کلمه جو
صفحه اصلی

خودش را

فارسی به انگلیسی

himself, itself

فارسی به عربی

نفسه

مترادف و متضاد

herself (ضمير)
خودش، خودش را، خود ان زن


کلمات دیگر: