کلمه جو
صفحه اصلی

پذیرفته شدن

فارسی به عربی

( پذیرفته شدن (درکشور ) ) طبع

مترادف و متضاد

naturalize (فعل)
بتابعیت کشوری در آمدن، پذیرفته شدن، جزو زبانی وارد شدن، بومی شدن، طبیعی شدن

فرهنگ فارسی

( دعا و نیایش )( مصدر ) مستجاب شدن درگیر شدن . ۲- قبول شدن تصویب شدن .

پیشنهاد کاربران

استجابت

مقبول افتادن

قبول افتادن ؛ پذیرفته شدن. قبول گردیدن :
بعذری کان قبول افتاد در راه
برون آمد ز خلوتخانه شاه.
نظامی.
صالح و طالح متاع خویش نمودند
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
حافظ.

مسموع افتادن ؛ قبول شدن. پذیرفته گردیدن. ( یادداشت بخط مؤلف ) : هر وقتی که گفتی من سلیمانم استخفافی کردندی و قول او مسموع نیفتادی. ( قصص الانبیاء ص 168 ) .


کلمات دیگر: