کلمه جو
صفحه اصلی

گانگری

فرهنگ فارسی

ناحیه ای در کشور تبت

لغت نامه دهخدا

گانگری. ( اِخ ) ناحیه ای کوهستانی است در کشور تبت جنوبی [ آسیای مرکزی ] که پیش آمدگی و امتداد [ قراقوروم ] را تشکیل داده است. ( قاموس الاعلام ترکی ).


کلمات دیگر: