کلمه جو
صفحه اصلی

سینتیک شیمیایی

فرهنگ فارسی

شاخه‌ای از شیمی‌فیزیک که به مطالعۀ سازوکار و سرعت واکنش‌های شیمیایی می‌پردازد


دانشنامه عمومی

سینتیک شیمیایی (به انگلیسی: Chemical Kinetics) شاخه ای از علم است که به مطالعهٔ سرعت فرایندهای شیمیایی و عوامل مؤثر بر آن ها می پردازد.
حالت فیزیکی واکنش دهنده
غلظت واکنش دهنده ها
درجه حرارتی که واکنش در آن رخ می دهد.
کاتالیزور
سینتیک شیمیایی، که به عنوان سینتیک واکنش نیز شناخته شده است، مطالعه بر روی سرعت فرایندهای شیمیایی است.
سینتیک شیمیایی تحقیقات و بررسی هایی است که شرایط آزمایشگاهی گوناگون را برسرعت یک واکنش شیمیایی توضیح می دهد. چراکه شرایط مختلف آزمایشگاهی از جمله دما، رطوبت و … می تواند بر مکانیزم واکنش و حالت گذار آن اثر بگذارد. همچنین سینتیک شیمیایی ساخت مدلی ریاضی از واکنش است که می توان به وسیلهٔ آن، ویژگی های یک واکنش شیمیایی را توضیح داد.
در سال ۱۸۶۴، پیتر واج (Peter Waage) و کیتو گلدبرگ (Cato Guldberg) با تدوین قانون کنش جرم، که بیانگر تناسب مقدار مواد در یک واکنش با سرعت یک واکنش شیمیایی است.

فرهنگستان زبان و ادب

{chemical kinetics, reaction kinetics} [شیمی] شاخه ای از شیمی فیزیک که به مطالعۀ سازوکار و سرعت واکنش های شیمیایی می پردازد


کلمات دیگر: