کلمه جو
صفحه اصلی

اختباص

فرهنگ فارسی

افروشه یعنی خبیص پختن

لغت نامه دهخدا

اختباص. [ اِ ت ِ ] ( ع مص ) افروشه ، یعنی خبیص پختن. ( از منتهی الارب ). تخبص.


کلمات دیگر: