کلمه جو
صفحه اصلی

ژوتلند

فرهنگ فارسی

نام جزیره از جزایر دانمارک در شمال شلسویک . ویبورگ آالبورگ ...

لغت نامه دهخدا

ژوتلند. [ ل َ ] ( اِخ ) نام جزیره ای از جزایر دانمارک در شمال شلسویک ، دارای 1500000 تن سکنه. ویبورگ ، آالبورگ ، آارهوس ، راندرس ، هورسنس از شهرهای آن است.

دانشنامه آزاد فارسی

ژوتْلَنْد (Jutland)
(به دانمارکی: یولان؛ یوتلاند) شبه جزیرهای در شمال اروپا، به وسعت ۲۹,۵۰۰ کیلومتر مربع. اسکاگراکآن را از نروژ، و کاتگاتاز سوئد جدا کرده اند و دریای شمالدر غرب آن قرار دارد. بخش بزرگ تر شمالی به دانمارک و بخش جنوبی به آلمان تعلق دارند.


کلمات دیگر: