کلمه جو
صفحه اصلی

لارنده

فرهنگ فارسی

شهریست در ترکیه واقع در خاور قونیه . سلطان ولد فرزند مولانا جلال الدین محمد مولوی درین شهر متولد شد .
قره مان در آسیای صغیر

لغت نامه دهخدا

لارنده. [ رِ دَ ] ( اِخ ) قره مان در آسیای صغیر. ( دمشقی ). رجوع به قره مان شود. از نواحی قونیه است و سلطان ولد فرزند مولانا جلال الدین محمد مولوی در این شهر به دنیا آمده است. حافظ ابرو در ذیل جامعالتواریخ گوید: لارنده ( کوه ) از محکمترین قلاع آسیای صغیر که امیراعظم تیمورتاش برای اقامت خود اختیار کرد :
چو لارنده دز در جهان کس ندید
چو بر آسمان نردبان کس ندید
به پهنا به بالا جهانی دگر
به روی زمین آسمانی دگر.
( از ذیل جامع التواریخ رشیدی ص 137 ).


کلمات دیگر: