کلمه جو
صفحه اصلی

سنگ شناس

فارسی به انگلیسی

petrologist


petrologist, lithologist

فارسی به عربی

جواهری

مترادف و متضاد

lapidary (اسم)
گوهر شناس، سنگ شناس

lapidarian (اسم)
گوهر شناس، سنگ شناس

فرهنگ فارسی

متخصص سنگ‌شناسی


لغت نامه دهخدا

سنگ شناس. [ س َ ش ِ ]( نف مرکب ) سنگ شناسنده. کسی که در علم سنگ شناسی متبحر است. عالم علم الاحجار .

فرهنگستان زبان و ادب

{petrologist} [زمین شناسی] متخصص سنگ شناسی


کلمات دیگر: