کلمه جو
صفحه اصلی

مسجد التقوی

فرهنگ فارسی

پیامبر آن را بنا نهاده و در قر آن نیز آمده

لغت نامه دهخدا

مسجدالتقوی. [ م َ ج ِ دُت ْ ت َ وا ] ( اِخ ) همان مسجدی است که در حق آن آیه شریفه «...لمسجد اُسّس علی التقوی من أول یوم أحق أن تقوم فیه.» ( قرآن 108/9 ) نازل شده ، و گویند آن مسجد قبا است. چونکه پیغمبر( ص ) آن را بنا نهاده و نخستین سنگ پی را به دست خویش گذاشته و سنگ دوم را ابوبکر گذارد و سپس مردم به ساختن آن آغاز کرده اند. و آن نخستین مسجدی است که در اسلام ساخته اند. ابوسعید خدری آورده که از پیامبر ( ص ) پرسیدند که مسجد التقوی کدام است ، جواب گفت همین مسجد من است. ( از معجم البلدان ). و رجوع به قُبا و مسجد قُبا شود.


کلمات دیگر: