کلمه جو
صفحه اصلی

تنیسون

فرهنگ فارسی

شاعر انگلیسی ( و . سومر بای ۱۸٠۹ - ف. ۱۸۹۲ م . ) گوینده منظومه های شاه انوخ آردن . وی شاعر بزرگ دوره ویکتوریاست .
آلفرد از شاعران بزرگ دوره ملکه ویکتوریاست . وی در سومربای متولد شد .

لغت نامه دهخدا

تنیسون. [ ت ِ سُن ْ ] ( اِخ ) آلفرد ( لرد ). از شاعران بزرگ دوره ملکه ویکتوریاست ( 1809 - 1892 م. ). وی در سامرزبای متولد شد و گوینده منظومه های شاه و انوخ آردن است. ( از لاروس ).

دانشنامه عمومی

آلفرد تنیسون ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
آلفرد تنیسون
تنیسون، تگزاس


کلمات دیگر: