کلمه جو
صفحه اصلی

اسی کلا

فرهنگ فارسی

دهی از دهستان پازوار بخش بابلسر شهرستان بابل واقع در ۷٠٠٠ گزی شمال بابل . کنار شوسه بابل به بابلز دشت . معتدل مرطوب مالاریایی . مازندرانی و فارسی زبان . آب از چاه محصول پنبه کنجد باقلا صیفی - غلات - شغل زراعت .

لغت نامه دهخدا

اسی کلا. [ اِ ک َ ] ( اِخ ) دهی از دهستان پازوار بخش بابلسر شهرستان بابل ، واقع در 7000گزی شمال بابل ، کنار شوسه بابل به بابلسر. دشت. معتدل مرطوب مالاریائی با 180 تن سکنه. مازندرانی و فارسی زبان. آب آن از چاه. محصول پنبه ، کنجد، باقلا، صیفی ، غلات. شغل اهالی زراعت. ( فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3 ).

گویش مازنی

/asi kelaa/ روستایی در بابل - از توابع دهستان بابلسر

پیشنهاد کاربران

روستای اسی کلا از توابع شهرستان بابلسر بخش رودبست مرکز دهستان پازوار میباشد باید اصلاح شود


کلمات دیگر: