کلمه جو
صفحه اصلی

رکین

فارسی به انگلیسی

firm, sedate

فرهنگ فارسی

محکم واستوار، پابرجا، ثابت وقرار
( صفت ) ۱ - استوار محکم . ۲ - ثابت برقرار . ۳ - موقر با وقار .
ده از دهستان وفس عاشقلو بخش رزن شهرستان همدان

فرهنگ معین

(رَ ) [ ع . ] (ص . ) ۱ - استوار، محکم . ۲ - پابرجا. ۳ - باوقار.

لغت نامه دهخدا

رکین. [ رَ ] ( ع ص ) کوه بلنداطراف بزرگ جوانب. ( منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ) ( ناظم الاطباء ). || مرد استواررای و آهسته و آرمیده. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ). مرد آهسته و آرمیده. ( آنندراج ) ( غیاث اللغات ). خردمند. ( مهذب الاسماء ). مرد آهسته. ( دهار ). موقر. باوقار. ( فرهنگ فارسی معین ). مرد استوار همانند کوه. ( از اقرب الموارد ). مجازاً رزین. ساکن. وقور. ( یادداشت مؤلف ). || عالی الارکان. شدیدالارکان. استوار: رکن رکین. ( یادداشت مؤلف ).محکم و استوار. ( آنندراج ) ( غیاث اللغات ). رکن رکین ؛ستون استوار و محکم و ثابت و برقرار. ( ناظم الاطباء ). || ثابت. برقرار. ( فرهنگ فارسی معین ).

رکین. [ رُ ک َ ] ( ع اِ ) کلاکموش. ( آنندراج ) ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ). || موش. ( آنندراج ) ( منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ) ( ناظم الاطباء ).

رکین. [ رُ ] ( اِخ ) دهی از دهستان درجزین بخش رزن شهرستان همدان. سکنه آن 343 تن است. آب آن از قنات. محصول عمده آنجا غلات و حبوب وانگور و صیفی. صنایع دستی زنان آنجا قالیبافی. راه آن اتومبیلرو است. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5 ).

رکین. [ رُ ] ( اِخ ) دهی از دهستان وفس عاشقلو بخش رزن شهرستان همدان.سکنه آن 286 تن است. آب آن از قنات. محصول عمده آنجا غلات و لبنیات و انگور و صیفی. صنایع دستی زنان آنجا قالیبافی است. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5 ).

رکین . [ رَ ] (ع ص ) کوه بلنداطراف بزرگ جوانب . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || مرد استواررای و آهسته و آرمیده . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). مرد آهسته و آرمیده . (آنندراج ) (غیاث اللغات ). خردمند. (مهذب الاسماء). مرد آهسته . (دهار). موقر. باوقار. (فرهنگ فارسی معین ). مرد استوار همانند کوه . (از اقرب الموارد). مجازاً رزین . ساکن . وقور. (یادداشت مؤلف ). || عالی الارکان . شدیدالارکان . استوار: رکن رکین . (یادداشت مؤلف ).محکم و استوار. (آنندراج ) (غیاث اللغات ). رکن رکین ؛ستون استوار و محکم و ثابت و برقرار. (ناظم الاطباء). || ثابت . برقرار. (فرهنگ فارسی معین ).


رکین . [ رُ ] (اِخ ) دهی از دهستان درجزین بخش رزن شهرستان همدان . سکنه ٔ آن 343 تن است . آب آن از قنات . محصول عمده ٔ آنجا غلات و حبوب وانگور و صیفی . صنایع دستی زنان آنجا قالیبافی . راه آن اتومبیلرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).


رکین . [ رُ ] (اِخ ) دهی از دهستان وفس عاشقلو بخش رزن شهرستان همدان .سکنه ٔ آن 286 تن است . آب آن از قنات . محصول عمده ٔ آنجا غلات و لبنیات و انگور و صیفی . صنایع دستی زنان آنجا قالیبافی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).


رکین . [ رُ ک َ ] (ع اِ) کلاکموش . (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || موش . (آنندراج ) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).


فرهنگ عمید

محکم و استوار، پابرجا، ثابت و برقرار، باوقار.

دانشنامه عمومی

رکین (رزن). مختصات: ۳۵°۱۵′۱۳″ شمالی ۴۹°۰۶′۲۵″ شرقی / ۳۵٫۲۵۳۶۱°شمالی ۴۹٫۱۰۶۹۴°شرقی / 35.25361; 49.10694
این یک مقالهٔ خرد پیرامون یک روستا است. با گسترش آن به ویکی پدیا کمک کنید.
رکین (رزن)، روستایی از توابع بخش قروه درجزین شهرستان رزن در استان همدان ایران است.
این روستا در دهستان درجزین علیا قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۵۵ نفر (۴۸خانوار) بوده است.


کلمات دیگر: