کلمه جو
صفحه اصلی

شووینیسم

فرهنگ معین

(شُ وِ ) [ فر . ] (اِمص . ) قوم پرستی افراطی . این عنوان از نام نیکولا شوون یکی از سربازان بسیار وفادار ناپلئون گرفته شده است .

دانشنامه آزاد فارسی

شووینیسم (chauvinism)
میهن پرستی و فخرفروشی مفرط و متعصبانه به کشور خود در ازای تحقیر سایر ملت ها. در اواسط قرن۲۰، بر پایۀ این اصطلاح، عبارت شووینیسم مردسالارانه (مردسالاری افراطی) در معنای احساس برتری مردان نسبت به زنان نیز وضع شد. نیکلا شوون، کهنه سرباز فرانسوی، شیفتۀ ناپلئون اول بود و نامش برای بیان سرسپردگی فرانسویان به این امپراتور به کار می رفت. بسیاری از نویسندگان، ازجمله کونیار در نوار سه رنگ (۱۸۳۱) شوون را فردی میهن پرست معرفی کرده اند.

پیشنهاد کاربران

آوا : ( ش و )
نوع لغت : ( اِمص . )
شرح : قوم پرستی افراطی . این عنوان از نام نیکولا شوون یکی از سربازان بسیار وفادار ناپلئون گرفته شده است .
ریشه : فر.


کلمات دیگر: