کلمه جو
صفحه اصلی

قرص نعناع

فارسی به انگلیسی

peppermint-drop

فارسی به عربی

نعناع

مترادف و متضاد

peppermint (اسم)
قرص نعناع، نعناع بیابانی


کلمات دیگر: