کلمه جو
صفحه اصلی

رولباسی

فارسی به انگلیسی

overall, smock, frock, coverall, happi coat, overall(s)

overall(s)


happi coat


فارسی به عربی

فستان

مترادف و متضاد

coveralls (اسم)
بارانی یا روپوش، رولباسی

frock (اسم)
رولباسی، رهبانیت، لباس اسموکینگ

overdress (اسم)
رولباسی، پیراهن رو


کلمات دیگر: