کلمه جو
صفحه اصلی

اقوز

فرهنگ فارسی

( آقوز ) ( اسم ) درختی از تیر. پیاله داران .

دانشنامه عمومی

گردو


دانشنامه آزاد فارسی

رجوع شود به:غز

پیشنهاد کاربران

آقوز یا آغوز یا آغوذ در زبان گیلکی به معنی گردو است.


کلمات دیگر: