کلمه جو
صفحه اصلی

اعناب جزیره

فرهنگ فارسی

جزایر بحر هند است و در آن فیلان قوی هیکل اند .

لغت نامه دهخدا

اعناب جزیره. [ ؟ ج َ رَ ] ( اِخ ) از جزایر بحر هند است و در آن فیلان قوی هیکل اند چنانکه به بلندی ده گز زیادت میباشد. ( نزهةالقلوب ج 3 ص 232 ).


کلمات دیگر: