کلمه جو
صفحه اصلی

سگم

فرهنگ فارسی

چرغد و شبگیر

لغت نامه دهخدا

سگم. [ س َ گ َ ] ( اِ ) چرغد و شبگیر. ( ناظم الاطباء ).


کلمات دیگر: