کلمه جو
صفحه اصلی

موتت

فارسی به انگلیسی

motet

فرهنگ فارسی

قطعه موسیقی برای آواز، سرودمذهبی

فرهنگ عمید

قطعۀ موسیقی برای آواز.

دانشنامه آزاد فارسی

موتِت (motet)
قطعه ای موسیقی پُلی فونیک و مذهبی برای خوانندگان بدون همراهی در قالب فرمی که ریشه در اروپای قرن ۱۳م دارد.


کلمات دیگر: