کلمه جو
صفحه اصلی

نجیف

فرهنگ فارسی

تیر پهن پیکان .

لغت نامه دهخدا

نجیف. [ ن َ ] ( ع ص ) تیر پهن پیکان. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ). تیر پیکان فراخ. ( فرهنگ خطی ). || مشک کهنه.( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ). ج ، نُجُف.


کلمات دیگر: