کلمه جو
صفحه اصلی

چهل مناره

فرهنگ فارسی

چهل منار . نام سابق تخت جمشید .

لغت نامه دهخدا

چهل مناره. [ چ ِ هَِ م َ رَ ] ( اِخ ) چهل منار. نام سابق تخت جمشید. ( فرهنگ ایران باستان ص 130 ) :
سیلی از چهل مناره در برگیر.
سعدی ( صاحبیه ).


کلمات دیگر: