کلمه جو
صفحه اصلی

قره یچ

فرهنگ فارسی

دهی از دهستان گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس . واقع در ۵۸٠٠٠ گزی شمال خاوری گنبد و کنار راه فرعی گنبد بمراوه تپه و موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل است .

لغت نامه دهخدا

قره یچ. [ ق َ رَ ی ِ ] ( اِخ ) دهی از دهستان گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس واقع در 58000 گزی شمال خاوری گنبد و کنار راه فرعی گنبد به مراوه تپه. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل است. سکنه آن 155 تن. آب آن از رودخانه آجی و محصول آن غلات ، لبنیات ، حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله داری است. صنایع دستی زنان بافتن پارچه های ابریشمی است. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3 ).


کلمات دیگر: