کلمه جو
صفحه اصلی

رامشگاه

فارسی به انگلیسی

cabaret, dance hall, nest, resort, sanitarium

لغت نامه دهخدا

رامشگاه. [ م ِ ] ( اِ مرکب ) جایگاه رامش و طرب. || انجمن و آرامگاه. ( آنندراج ) || جای آسایش و فراغت. ( ناظم الاطباء ).

فرهنگ عمید

۱. جای آسودگی و آرامش.
۲. جای رامش، جای عیش وطرب.


کلمات دیگر: