کلمه جو
صفحه اصلی

ارسطو مانس

فرهنگ فارسی

یکی از اوصیای ارسطو

لغت نامه دهخدا

ارسطومانس. [ اَ رِ ن ِ ] ( اِخ ) یکی از اوصیای ارسطو. ( عیون الانباء ج 1 ص 60 ) ( تاریخ الحکمای قفطی ص 32 ) ( الفهرست ابن الندیم ).


کلمات دیگر: