کلمه جو
صفحه اصلی

چهارردیفی ها

فرهنگ فارسی

راسته ای از ستارگان دریائی که دو ردیف پا در هر طرف ناودان آمبولا کرر دارند مانند استریاس گلاسیالیس که در تمام دریا ها فراوانند و استریاس روبنس که در تمام اقیانوسها زیست میکنند .

لغت نامه دهخدا

چهارردیفی ها. [ چ َ / چ ِ رَ ] ( ص نسبی ) راسته ای از ستارگان دریائی که دو ردیف پا در هر طرف ناودان آمبولاکرر دارند. مانند استریاس گلاسیالیس که در تمام دریاها فراوانند و استریاس روبنس که در تمام اقیانوسها زیست میکنند. و هلیاستر که 30 تا 40 بازو دارد. ( جانورشناسی عمومی تألیف مصطفی فاطمی ج 1 ص 260 ).


کلمات دیگر: