کلمه جو
صفحه اصلی

چال پشت

فرهنگ فارسی

ستوری که شانه و کفلش بر آمده و کمرش فرو رفته باشد .

لغت نامه دهخدا

چال پشت. [ پ ُ] ( ص مرکب ) ستوری که شانه و کفلش برآمده و کمرش فرورفته باشد. ( ناظم الاطباء ). و رجوع به چاک پشت شود.

گویش مازنی

/caale pasht/ فرد تنبل و از زیر کار دردو

فرد تنبل و از زیر کار دردوکلمات دیگر: