کلمه جو
صفحه اصلی

الوس ژلیوس

فرهنگ فارسی

از منتقدان قدیم روم است که در حدود قرن دوم میلادی میزیسته .

لغت نامه دهخدا

الوس ژلیوس.[ اُ ژِ ] ( اِخ ) از منتقدان قدیم روم است که در حدود قرن دوم میلادی میزیسته و او را کتابهایی بوده است در بیست مجلد بنام «شبهای آتیکا» که اکنون جز عنوان فصول کتاب هشتم ، چیزی از آنها برجای نیست. و رجوع به ترجمه تاریخ تمدن قدیم تألیف فوستل ص 455 شود.


کلمات دیگر: