کلمه جو
صفحه اصلی

ییلاقی

فارسی به انگلیسی

country


summer


summer, country, [adj.] country

مترادف و متضاد

up-country (صفت)
ییلاقی

فرهنگ فارسی

منسوب به ییلاق : هوای ییلاقی خانه ییلاقی

لغت نامه دهخدا

ییلاقی. [ ی َی ْ / ی ِی ْ ] ( ص نسبی ) منسوب به ییلاق : هوای ییلاقی ، خانه ییلاقی. ( یادداشت مؤلف ) :
کاکل از مه شد عذار ساقیان سردمهر
آب و آتش بر رخ گلهای ییلاقی فشاند.
مسیح کاشی ( از آنندراج ).
رجوع به ییلاق شود.

واژه نامه بختیاریکا

بَرف اَو خر


کلمات دیگر: