کلمه جو
صفحه اصلی

سپورغان

فرهنگ فارسی

دهی است از دهستان نازلو بخش حومه شهرستان رضائیه واقع در ۲۶ هزار گزی شمال خاوری رضائیه دارای راه ارابه رو است هوای آن معتدل است

لغت نامه دهخدا

سپورغان. [ س ُ ] ( اِخ ) دهی است از دهستان نازلو از بخش حومه شهرستان ارومیه واقع در 26 هزارگزی شمال خاوری ارومیه ، دارای راه ارابه رو است. هوای آن معتدل و دارای 335 تن سکنه است. آب آنجا از نازلوچای تأمین میشود. محصول آن غلات ، توتون ، چغندر، حبوبات ، کشمش و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان جوراب بافی و راه آن ارابه رو است. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 ).

دانشنامه عمومی

سپورغان، روستایی است از توابع بخش نازلو و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران.
این روستا در دهستان طلاتپه قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیّت آن ۲۴۳ نفر (۷۱ خانوار)بوده است.


کلمات دیگر: