کلمه جو
صفحه اصلی

یسرات

فرهنگ فارسی

دستها و پاهای سبک دستها و پایهای جلد و چالاک

لغت نامه دهخدا

یسرات. [ی َ س َ ] ( ع اِ ) دستها و پاهای سبک. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ). دستها و پایهای جلد و چالاک. ( ناظم الاطباء ).


کلمات دیگر: