کلمه جو
صفحه اصلی

فاما

فرهنگ فارسی

بمعنی اما بکار رود : فاما اظهار اسرار دو عیب کلی ظاهر دارد .
به معنی اما بکار رود .

لغت نامه دهخدا

فأما. [ ف َ اَم ْ ما ] ( ع حرف ربط ) بمعنی اما به کار رود : فاما آتش جم بجانب ارزرم بود. انوشیروان آن را به کاریان به ناحیت فارس نقل کرد. ( ترجمه تاریخ قم ص 88 ). رجوع به «اما» شود.

دانشنامه اسلامی

[ویکی الکتاب] معنی نَذْهَبَنَّ بِـ: که تو را قطعآً ببریم (در عبارت "فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِکَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ "در اصل ان نذهب بک بوده ، کلمه ما بر کلمه ان اضافه گشته و إمّا شده ، و نون تاکید هم بر نذهب اضافه شده ، نذهبن گشته . ومعنای آیه این است که : ما از ایشان انتقام خ...
ریشه کلمه:
اما (۲۹ بار)
ف (۲۹۹۹ بار)


کلمات دیگر: