کلمه جو
صفحه اصلی

hydrokaolin

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] هیدروکائولین (الف) اندلیت endellite (ب) نوع رشته ای کائولینیت که در ساگلیک saglik تراسکو کایسای transcaucasia شوروی سابق یافت شده است.


کلمات دیگر: