کلمه جو
صفحه اصلی

zincochromite

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] نوعی کانی - فرمول شیمیایی: ZnCr2O4


کلمات دیگر: