کلمه جو
صفحه اصلی

baotite

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] نوعی کانی - فرمول شیمیایی: Ba4(Ti,Nb)8Si4O28Cl - وجه تسمیه : از نام منطقه Baotouدر روسیه که معدن Baiyun-Oboمحل اکتشاف کانی در آن واقع است.


کلمات دیگر: