کلمه جو
صفحه اصلی

sanidaster

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] سوزن یا خار مونواکسونیک میله مانند تیغ دار اسفنج را گویند. (streptaster)


کلمات دیگر: