کلمه جو
صفحه اصلی

cabrerite

انگلیسی به فارسی

cabrerite


دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] کابرریت - ترکیب شیمیایی : (Ni,Mg)3 [AsO4]2.8H2O - سیستم تبلور: مونوکلینیک - رده بندی: آرسنیات - رخ: کامل، مطابق با /010/ - جلا:الماسی، صدفی - شفافیت: نیمه شفاف - اشکال ظاهری : بلوری، اگرگاتهای پودر - ژیزمان : تقریباْ کمیاب ; پرتغال، یونان و اطریش - خواص شیمیایی : در اسیدها محلول است. - رنگ کانی : سبز سیبی - رنگ خاکه:روشن تر از رنگ کانی - پاراژنز :اریتریت، ژرسدرفیت، کلوآنتیت و غیره - منشا تشکیل : ثانوی - شکل بلورها:منشوری، آسیکولار - محل پیدایش: یونان - نام آن از نام محل اکتشاف آن Sierra Cabreira درپرتقال گرفته شده است. - سختی 2 - چگالی :3.1


کلمات دیگر: