کلمه جو
صفحه اصلی

hallimondite

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] نوعی کانی - فرمول شیمیایی: Pb2(UO2)(AsO4)2


کلمات دیگر: