کلمه جو
صفحه اصلی

melanchym

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] ماده ای هومیک مرکب که توسط الکل به دو جزء تقسیم و تجزیه می شود: ملانلیت نامحلول و رکلوریت محلول (در الکل) چنین ماده ای در زغالسنگهای قهوه ای بوهمیا دیده می شود.


کلمات دیگر: